Často kladené otázky

Položte nám nový dotaz

Jak navrhnout dům s požadovaným rozpočtem?
       Klíč k řešení je především ve velikosti navrhovaného domu. Cena každého obestavěného kubíku se pohybuje okolo 5 343 Kč bez DPH (dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2016). Pokud se dům staví svépomocí, dá se tato částka snížit přibližně o 1/3.

Jak investovat do domu efektivně?
       Pro efektivitu Vaší investice do domu je důležitá optimalizace návrhu. Díky ní neplatíte za zbytečně drahé konstrukce, nesmyslné tloušťky zateplení nebo „pro jistotu“ předimenzované technologie.
       Obdobně se nevyplatí investovat do domu, který má nevhodně vyřešený vnitřní provoz, postrádá konkrétní vazbu k pozemku a je cizí v dané lokalitě. Dlouhodobá udržitelnost takové investice je otázkou…

Jak zajistit, že dům nepřesáhne Vaše finanční možnosti?
       Základem je důkladná a podrobná projektová dokumentace, vytvořená na podkladě všech dostupných informací o:

  • lokalitě – struktura zástavby, místní regulace, záplavová území, ochranná pásma,…
  • pozemku – geologický, hydrogeologický a radonový průzkum, výškové a polohopisné zaměření pozemku,…
  • stávajícím objektu u rekonstrukcí – dokumentace skutečného provedení stavby, stavebně-technický průzkum, stavebně-historický průzkum,…

 
       Cenový rozdíl mezi jednoduchým a komplexním projektem ušitým na míru se pohybuje mezi 50 až 100tis Kč (pro RD do 5mil Kč). Oceníte, že již před stavbou znáte díky položkovému rozpočtu cenu stavby. Jednotlivé položky se pak mohou upravovat, stavba se dá rozdělit do více etap, lze vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby a jednotlivé nabídky mezi sebou relevantně porovnat, vyhnout se vícepracím,…

Co je dobré vědět před stavbou energeticky úsporného domu?
       Abychom mohli dosáhnout bydlení s nízkou spotřebou energie, je třeba strukturu domu přizpůsobit jeho okolí a principům pasivního stavění. To platí nejen pro pasivní domy, ale i běžnou výstavbu, kdy dodržením zásad, které často nic nestojí, docílíme výrazných úspor.
       Ideální poloha pasivního domu je v prostranství chráněném okolní zástavbou nebo zelení s nestíněným jižním horizontem. Ne všechny parcely to však umožňují. Některé mají nádherné výhledy na severní světové straně, nacházejí se v místě silných větrů nebo ve vyšších nadmořských výškách. Je proto obtížné navrhnout typový pasivní dům.

       Při návrhu úsporného domu je nezbytné vzít v úvahu především:

  • tvar objektu - měl by maximálně využívat vnitřní vytápěný prostor a měl by mít minimální vnější konstrukci, jedná se o tzv. poměr A/V (plochy obvodových konstrukcí k vnitřnímu objemu).
  • provoz – důkladná rozvaha jak budou jednotlivé prostory využívány a co je optimální řešení. Musí mít všechny místnosti běžnou velikost, nebo některé mohu navrhnout jako minimální a naopak přidat prostor jinde? (variabilní optická a provozní propojení,…)
  • nosná konstrukce – složitý stavební systém znamená nejen více prostoru pro chybu, ale často i vyšší cenu za práci a materiál.
  • tepelná obálka – kvalitní obvodové stěny, střecha a podlaha bez tepelných mostů!
  • okna – klíčová součást každého domu. Záleží na jejich konstrukci, tvaru, otvírání a způsobu usazení. Kvalitně navržená a provedená okna pak v celoroční tepelné bilanci budou mít větší zisky než ztráty. Okna se stanou „radiátory“, které budou v zimních měsících topit, ale v létě nebudou přehřívat!
  • vnitřní rozvody – krátké a účelné rozvody vnitřních instalací omezí ztráty i cenu pořízení.
  • technologie – vytápění a větrání domu musí být jednoduché

 
       Pojem pasivní dům nutně neznamená masivní zateplení. Individuální optimalizací návrhu můžeme dospět ke stejnému, nebo i efektivnějšímu výsledku s vynaložením nižších nákladů. Rozumně navržený dům v sobě spojuje úsporu nákladů za stavbu a jeho užívání, omezené starosti, zhodnocenou investici i šetrnou ekologickou stopu.

       Základem je Vaše spokojenost!

Nenašli jste zde, co by Vás zajímalo?

Zeptejte se nás, rádi Vám odpovíme.