Centrum Dubina, studie zastřešení atria

Studie: 2013 
Lokalita: Sídliště Dubina, Pardubice, Česká republika
Investor: Městský obvod Pardubice III - Dubina

Plocha zastřešení: 400 m2 

Zadání:
Navrhnout zastřešení atria pro jeho další rozvoj.

Koncept:
Zastřešení atria je inspirováno dubovými listy, jakoby volně spadanými na přísně exaktní skelet budovy dubinského Centra. Tímto kontrastem je docíleno jednoznačné rozpoznatelnosti nového a starého. Zastřešení zároveň ideově navazuje na stávající budovu, kde se motiv dubového listu již vyskytuje v umělecké výzdobě. Jednotlivé "listy" jsou rozmístěny tak, aby zastřešovaly funkční místa parteru a zároveň propouštěly dostatek světla do prostoru atria. Z důvodu osvětlení je membránové zastřešení doplněno o průhlednou fólii ETFE.

Konstrukce:
Nosná kostra listů je tvořena jednoduchými ocelovými nosníky pravidelného tvaru. Mezi jednotlivými prvky kostry je vypnuta membrána, přirozeně tvořící organický charakter listu.