Naše služby

Nabízíme

- projekční a poradenskou činnost v oblasti urbanismu, architektury a stavitelství

- zpracování všech stupňů projektové dokumentace, od architektonického návrhu po realizaci stavby

- autorský dozor při provádění staveb

- vypracování zaměření, dokumentace skutečného provedení stávajících objektů

- energetické hodnocení budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění dle PHPP a TNI

- optimalizaci a tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí a tepelných mostů

 

Našim klientům poskytujeme

- online přístup k průběžným a finálním výsledkům naší práce v sekci "klientská zóna"

- nadstandardní servis

- individuální domluvu místa schůzek

 

Průběh spolupráce

1) Koncept

Rozbor a koncepční návrh vašeho záměru ve více variantách

Co získám: představu o provozním a hmotovém řešení, včetně odhadu investičních nákladů výstavby a energetické náročnosti objektu2) Studie

Podrobný architektonický návrh

Co získám: návrh konkrétního vzhledu, dispozice, konstrukce a materiálového řešení včetně propočtu nákladů na výstavbu a optimalizaci tepelně technických vlastností

 

3) Dokumentace
pro stavební povolení

Kompletní dokumentace pro územní, stavební řízení, atd. ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění

Co získám: projekt požadovaný stavebním úřadem4) Zajištění stavebního povolení

Projednání a zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, atd. ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb

Co získám: všechna povolení nutná pro zahájení stavby vyřídíme za Vás

5) Příprava realizace stavby

Dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně konkrétního propočtu nákladů na její užívání

Co získám: projekt potřebný pro realizaci Vaší stavby, s dořešenými a optimalizovanými detaily, včetně výpočtu energetické náročnosti

 


 

6) Výběr zhotovitele stavby

Rozpočet stavby a slepý výkaz výměr

Co získám: podklad, podle nějž budete moci přehledně porovnat cenové nabídky firem, které se o zakázku ucházejí a během celé výstavby mít detailní přehled o svých vynakládaných investicích


 

 

7) Realizace stavby

Autorský dozor

Co získám: průběžný dohled autora nad tím, aby byla stavba provedena dle návrhu k Vaší spokojenosti

Kolik zaplatím

Běžně je naše spolupráce zahájena konceptem (add. 1). Ověříte si na něm, naši kvalitu a zároveň budeme schopni stanovit přesný rozsah dalších prací včetně jejich ceny. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám zpracujeme předběžnou nabídku na základě individuálního zadání tak, abyste měli již na začátku bližší představu o celkové ceně spolupráce.