Přestavba rodinného domu

Studie: 2015 
Lokalita: okres Mělník, Česká republika
Zastavěná plocha: 136 m2
Užitná plocha: 148 m2

Objemový faktor tvaru budovy A/V: -
Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: - kWh/(m2.rok)

Vytápění: Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Rekuperace: ANO

<--break-><--break->

<--break->Pozemek a stávající dům:
Jedná se o pozemek v souvislé zástavbě řadovými dvojdomy budovanými na přelomu předminulého století. Stávající rodinný dům má obytné přízemí a částečně obytné podkroví. V přízemí se za vstupem nachází prádelna a dále hlavní obytný prostor a obytná kuchyň směrem do zahrady. Po točitém schodišti je přístupné podkroví s jedním obytným pokojem, koupelnou a půdou.

Zadání:
Zadáním investora bylo navrhnout dům obývaný pouze v přízemí pro dvě osoby, propojený se zahradou. V podkroví mají vzniknou dva samostatné pokoje s vlastním hygienickým zázemím pro návštěvy.

Koncept:
Aby mohlo být naplněno zadání investora je nutné půdorysné rozšíření domu v rámci přízemí. Stávající nalepené přístavby proto budou odstaněny, původní hmota domu bude očištěna, a aby její rozsah byl stále zřejmý, jsou přístavby navrženy s cihelným obkladem, který se na domě již vyskytuje v rámci drobných detailů. Lehké napojení stávajícího domu a přístavby je navrženo přes fixní okno a světlík, který je dále integrován do interiéru nového obytného prostoru, který se otevírá velkým oknem do zahrady. Konstrukční systém dřevěných stropních trámů a dřevěných sloupů opticky dělí prostor na obytnou část a jídelnu s kuchyní. Venkovní dřevěná pergola vychází z této konstrukce a je logickým pokračováním obytného prostoru v zahradě.