Vesnická vila

Projekt: 2012
Realizace: v přípravě 
Lokalita: okres Jičín, Česká republika
Zastavěná plocha: 199,56 m2
Užitná plocha: 257,41 m2

Objemový faktor tvaru budovy A/V: 0,87
Měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP: 50 kWh/(m2.rok)

Vytápění: IZT (tuhá paliva, elektřina)
Rekuperace: NE

Pozemek:
Zastavovaný pozemek se výrazně svažuje jižním směrem, příjezd je po asfaltové komunikaci ze severu. Významný podíl okolí tvoří původní zástavba s kvalitními prvky venkovského charakteru. Z východu parcela sousedí s novostavbou rodinného domu („katalogový typ“). Jižním směrem se parcela otevírá do pole s širokým výhledem do volné krajiny.

Zadání:
Zadáním bylo navrhnout reprezentativní rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu s pracovnou, fitness, saunou, technickým zázemím, garáží a krytým stáním pro dva osobní automobily. Samozřejmostí je naprosté soukromí na obytné části pozemku propojeného s obytným interiérem domu a venkovní bazén s pergolou pro pořádání zahradních slavností. Vše se zachováním výhledu do kraje.

Koncept:
Celkové tvarosloví objektu vychází z původní zástavby obce. Charakteristický pro ni je jednoduchý obdélný půdorys s přízemním objektem, který je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 40°. Štít bývá často doplněn o dvě malá čtvercová okna. Taková hlavní hmota je doplňována o přízemní přístavby s plochou střechou. Směrem do ulice je tedy dům pojat zcela tradičně a navazuje na okolní zástavbu, naopak ze zahrady je moderní s velkorysým prosklením. Podlaha přízemí částečně kopíruje klesající terén zahrady a uděluje místnostem různou výšku, podle jejich důležitosti.

Konstrukce:
Jedná se o stěnový konstrukční systém z cihelných bloků. Strop a ploché střechy jsou z železobetonových stropních panelů. Střecha je vynesena dřevo-ocelovou konstrukcí. Objekt je založen na betonových pasech. Dům je koncipován jako nízkoenergetický. Vnější obvodové zdivo je provedeno s kontaktním zateplením.

Materiály a vzhled:
Materiálově je objekt řešen zcela tradičně. Zděné, omítané zdivo bude barevně rozděleno na základní bílou hmotu domu a navazující šedé „přístavby“. Na střeše bude použita keramická skládaná krytina. Parkovací přístřešek a pergoly budou ocelové s dřevěnými lamelami zastřešení, proti dešti kryty polykarbonátem. Opěrné a pohledové stěny v zahradě budou kamenné.