Apartment with terrace

Study title: 2014
Locality: okres Pardubice

Usable area: 51 m2
Terrace area: 27 m2

Heating: central source of heat
Recuperation: NO

History:
Původní funkcionalistický byt 1+1 v posledním ustoupeném podlaží bytového domu v centru Pardubic. Bytový dům navrhl v roce 1934 architekt Oldřich Pekárek pro firmu Josef Prokop a synové. 28. listopadu 1940 byl dům zkolaudován a 24. srpna 1944 vybombardován při spojeneckém náletu na Pardubice.

Assingment:
Při zachování výjimečného charakteru bytu z 30. let 20. století navrhnout dispoziční řešení bytu odpovídající dnešním standardům.

Concept:
Podél celého bytu obíhá terasa šíře 1,5m. Terasa je od ulice lemována vyzděným zábradlím, které umožňuje změnu stávajících dožitých okenních otvorů, aniž by došlo k narušení charakteru domu. Snahou návrhu je vytvořit prostor opticky propojený se svým okolím. Jednotlivé funkce bytu (kuchyň, koupelna, ložnice) jsou koncipovány jako drobné kajuty vymezené od okolí při zachování průhledů, které dávají bytu pocit nekonečnosti…